fbpx

יוזם שירוטוב

יוזם שירוטוב:

חגי אבישר הוא ההוגה והיוזם של שירוטוב וגם סייע בהקמתו. מאז שנת 2001 חגי מעורב ויוזם פרוייקטים חברתיים בארץ, הודות לקרן משפחתית שתורמת לישראל. חגי יזם את שירוטוב בעקבות הנסיון הכואב של בתו ליה, שניסתה לעלות לארץ מאוסטרליה בשנת 2016 (ראה חוות דעת על משרד הבריאות). ההתנסות של ליה עם משרד הבריאות, ועם גורמי ציבור אחרים, שלחה אותו למסע של חיפוש דרכים לשיפור השרות הציבורי בארץ. חגי פנה ל”אמון הציבור” וביקש את עזרת הארגון בקידום החזון. ההתלהבות היתה הדדית והתוצאה לפניכם.

חגי הוא פסיכולוג טיפולי במקצועו. בשנת 1997 עבר עם משפחתו למלבורן אוסטרליה שם גרה משפחתה של ג’ודי אשתו.

נגישות

* התכנים שאתם מעלים לאתר בחוות הדעת אינם פרטיים או חסויים.
* שימו לב לא להעלות מידע אישי שעלול לזהות אתכם או אחרים.
* שם המשתמש שתבחרו, יצורף לכל חוות דעת שתפרסמו באתר - באפשרותכם לקבוע שם משתמש שאינו מזהה איתכם, וכך לשמור על פרטיותכם.

לפרסום באתרלתיקון חוות הדעת