fbpx

מדיניות פרטיות

אתר שירוטוב, דואג לפרטיות הגולשים באתר והפונים אליו‏.
מטרתנו כאן היא לפרט את סוגי המידע הנאספים באתר, והשימושים שנעשים ולא נעשים במידע זה.

בעת גלישה באתר, נשמרים באופן אוטומטי נתונים אנונימיים אודות הגולשים, כגון כתובת ה-IP של הגולש, תאריך ביקורו באתר, משך הזמן בו גלש בעמודי האתר השונים וכיוצ”ב. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים אודות הגולש והוא משמש וישמש את הארגון למטרות פנימיות של שיפור וייעול הממשקים שלו עם הציבור, ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי גלישה וכיוצ”ב.

הפרטים המזהים של גולשי האתר, כגון שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכיוצ”ב, יישמרו על ידי האתר רק כאשר הם ימסרו בהתנדבות על ידי הגולש (למשל דרך עמוד “צור קשר” או בעת הגשת תלונה). שירוטוב עשוי לעשות שימוש במידע זה לצורך יידוע הפונה אודות פרסומים חדשים של האתר המופנים לציבור בישראל או לצרכים פנימיים של האתר כאמור לעיל.
בשום מקרה לא יעשה שימוש נוסף בפרטים אישיים שנמסרו על ידי גולש באתר, לרבות העברתם לצד ג’ כלשהו ללא הסכמתו המפורשת מראש.

אתר שירוטוב עושה שימוש ב”עוגיות / קוקיז” “cookies”, באמצעותן נאסף מידע אנונימי על הגולשים באתר לצורך תפעולו השוטף והתקין. הקוקיז הם קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר. בהתאם להגדרות הדפדפן שלך, חלקן יפקעו כאשר יסגר הדפדפן ויתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של המחשב שלך. הקוקיז מכילות מידע מגוון כגון פירוט הדפים בהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית בכל דף, מהיכן הגעת לאתר הארגון ועוד.

למגישים תלונה במערכת שירוטוב:

איזה מידע אנחנו שומרים?

בהליך הגשת תלונה באמצעות מערכת התלונות של האתר, מטבע הדברים, נדרשת למלא פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל, מספר/י טלפון ועוד. מידע זה דרוש למוסד הציבורי שיקבל את תלונתך. מידע זה נשמר במערכות הארגון, ויעשה בו שימוש למטרות ובמקרים הבאים:

א. מידע אישי – המידע האישי שנמסר על ידך בעת הגשת התלונה, לרבות פרטי המקרה, באופן ובנוסח שתואר על ידך, יועברו למוסד הציבורי אליו פנית, לצורך טיפולו במקרה. בשום מקרה לא יועבר המידע האישי הנ”ל לצד שלישי נוסף כלשהו ללא הסכמתך המפורשת מראש.

ב. מידע שאיננו אישי – האתר מבצע, מפעם לפעם, ניתוחים של המידע המצרפי הנצבר במערכת, ומפיק ממנו דירוגים, דוחות, מחקרים או מסמכים אחרים, המשקפים בעיה רוחבית אצל מוסדות הציבור. (ברמת האיזור הגיאוגרפי או אפילו מוסד ציבורי ספציפי). תכנים אלו מפורסמים לציבור בכלי המדיה השונים ולא כוללים, בשום מקרה, פרטים אישיים מזהים על מי מהצרכנים שתלונותיהם שימשו לצורך הכנתם.

בהליך הגשת חוות דעת, יאסף וישמר רק מידע מינימלי הדרוש, על מנת לוודא שמגישי חוות הדעת אינם עושים שימוש לרעה במנגנון זה:

א. מידע אישי – ישמר רק הדוא”ל שנרשמת איתו, לצד הסיסמה ושם המשתמש שקבעת לך. מידע זה לא יועבר לשום גורם, וישמש למעקב פנימי של האתר אחר השימוש בחוות הדעת. בנוסף, יפורסם באתר רק המידע שכללת בתיאור חוות הדעת, בלי לציין פרטים אישיים שלך גם אם מסרת אותם במסגרת הגשת תלונה.

ב. מידע שאיננו אישיהארגון עושה שימוש בנתוני הדירוג שלך בחוות הדעת שהגשת, כחלק מנוסחת הדירוג של המוסד שהגשת עליו חוות דעת.

שימו לב: כל המידע המפורט בתלונתכם, לרבות פרטים אישיים ופרטי המקרה כפי שתואר בתלונה שהוגשה, מועברים למוסד הציבורי אליו פניתם כלשונם ובמלואם. ללא העברת הפרטים המלאה לא יוכל המוסד הציבורי לטפל בתלונה באופן ענייני ואישי.

מעבר לזאת, כל המידע האישי אשר נמסר לנו במסגרת הגשת תלונה נשמר באופן מאובטח במערכות האתר ולא מועבר לצד ג’ כלשהו, אלא לאחר קבלת הסכמה מפורשת לכך ממגיש התלונה.

בנוסף, המידע הנצבר בארגון שאינו אישי, משמש את האתר לניתוח תופעות ומגמות בקרב מוסדות הציבור בישראל. הניתוח יכול לעסוק בכל היבט של התלונה והטיפול בה, לרבות, אך לא רק – דפוס הליקוי העולה מן התלונה, האופן בו המוסד הציבורי טיפל בתלונה, מידת החומרה של התלונה.

הוראות כלליות:
א. בנוסף למפעילי אתר שירוטוב, פועלים בו גם הצדדים שלישיים הבאים: חברת הפיתוח והתחזוקה של האתר Quick Solutions, וKayon – סוכנות לשיווק ופיתוח תוכן באינטרנט.
ב. על מנת לעיין במידע שנצבר אודותך במערכות האתר ניתן לפנות דרך “צור קשר” עם הכותרת: “בקשה לעיון במידע אישי”.
ג. במידה וקיים חשש להפרה של איזה מהוראות הדין הישראלי בנושא פרטיות, נא לפנות ליועץ המשפטי של ארגון אמון הציבור המפעיל את האתר, המשמש גם כאחראי הגנת הפרטיות באתר, בכתובת: [email protected]

ד. הקריאה והכתיבה לאתר מבוצעת באופן מאובטח והמידע הנאסף באתר  נשמר בשרת “cloudflare” מאובטח

נגישות

* התכנים שאתם מעלים לאתר בחוות הדעת אינם פרטיים או חסויים.
* שימו לב לא להעלות מידע אישי שעלול לזהות אתכם או אחרים.
* שם המשתמש שתבחרו, יצורף לכל חוות דעת שתפרסמו באתר - באפשרותכם לקבוע שם משתמש שאינו מזהה איתכם, וכך לשמור על פרטיותכם.

לפרסום באתרלתיקון חוות הדעת