מי אנחנו?
אמון הציבור הוא ארגון חברתי, במעמד מלכ”ר הפועל לקידום הגינות בעסקים במדינת ישראל. הארגון מפעיל מוקד תלונות המטפל בתלונות צרכנים נגד עסקים ורשויות שלטוניות ללא תשלום. 

אתר שירוטוב הוקם על ידי אמון הציבור במטרה להנגיש לציבור את הגופים הציבוריים והחברות הממשלתיות בישראל, ולאפשר להם לשתף ולקבל מידע על אותם גופים בדרך פשוטה ומיידית.

לידיעתכם/ן:
המידע המפורסם באתר שירוטוב מסופק על ידי הגולשים ובאחריותם בלבד. אמון הציבור אינו נושא באחריות כלשהי לגביו או לגבי נכונותו. 

המידע מוצג באתר שירוטוב על מנת לסייע לציבור לקבל שירותים מגופים ציבוריים וחברות ממשלתיות במדינת ישראל, וזאת ללא כל התחייבות כי מידע זה ממצה, נקי מאי דיוקים וכיוצ”ב. 

“אמון הציבור” לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם לגולשי אתר שירוטוב או לצד ג’, כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע המפורסם בו. המשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן בו הם עושים שימוש באתר ובמידע המפורסם בו. 

אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מ”שירוטוב” הוא נכון, מאומת ומעודכן, בטרם אתם עושים בו שימוש כלשהו. 

אמון הציבור שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, וכל שינוי אחר כפי שימצא לנכון, בהתאם להחלטתו וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר. לאתר אמון הציבור: www.emun.org