fbpx

הגישו תלונה לתאגיד המים שלכם כאן:

מד המים תקין אבל החשבון מנופח?

אין נזילה אבל החיובים עדיין מופרזים?

פניתם לתאגיד המים שלכם אבל אין עם מי לדבר?

שירוטוב הוא הכתובת שלך!

שירוטוב:

כתובת אחת לפניה נוחה וקלה למוסדות ציבור שונים.

מעקב שוטף אחר תלונתכם.

אתם מדרגים את השירות שקיבלתם.

הגשת תלונות ללא עלות.

ביחד נוכל לשפר את שירות מוסדות הציבור במדינה.

Copyright © 2019 אמון הציבור - כל הזכויות שמורות

נגישות

* התכנים שאתם מעלים לאתר בחוות הדעת אינם פרטיים או חסויים.
* שימו לב לא להעלות מידע אישי שעלול לזהות אתכם או אחרים.
* שם המשתמש שתבחרו, יצורף לכל חוות דעת שתפרסמו באתר - באפשרותכם לקבוע שם משתמש שאינו מזהה איתכם, וכך לשמור על פרטיותכם.

לפרסום באתרלתיקון חוות הדעת