תשובה לתלונה מספר respond_to_complainant

שם המתלונן:
כתובת:
טלפון:
מספר זהות:
נושא התלונה:
תוכן התלונה:
קישור לקובץ שצורף: ללא

אתר שירוטוב פועל לשפר את התקשורת בין הציבור בישראל למוסדות הציבור ולשקף את אופן הטיפול של כל מוסד בפניות אליו. בכל פניה נבדקים נושא התלונה, מהירות המענה ומידת שביעות הרצון של המתלוננים בטיפול בפנייתם.

הנתונים המצטברים משוקללים ומתפרסמים באתר שירוטוב וגם עומדים לרשות המוסד עצמו, כדי לסייע לו בשיפור השירות.