תשובה להשגות על תלונה מספר באתר שירוטוב


שם המתלונן:
כתובת:
טלפון:
מספר זהות:


נושא התלונה:
תוכן התלונה:
קישור לקובץ שצורף: ללא


תאריך התשובה:
תוכן התשובה:
קישור לקובץ שצורף: ללא


תאריך שליחת ההשגות:
תוכן ההשגות:
קישור לקובץ שצורף: ללא

אתר שירוטוב פועל לשפר את התקשורת בין הציבור בישראל למוסדות הציבור ולשקף את אופן הטיפול של כל מוסד בפניות אליו. בכל פניה נבדקים נושא התלונה, מהירות המענה ומידת שביעות הרצון של המתלוננים בטיפול בפנייתם.

הנתונים המצטברים משוקללים ומתפרסמים באתר שירוטוב וגם עומדים לרשות המוסד עצמו, כדי לסייע לו בשיפור השירות.